Strona główna

Rok Profesora Ludwika Zabrockiego to święto nie tylko Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu, lecz wszystkich zainteresowanych dorobkiem Profesora, a nawet językiem i językoznawstwem w ogóle. Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w imprezach związanych z Rokiem Profesora Ludwika Zabrockiego.