Kalendarium

Najbliższe wydarzenia związane z Rokiem Profesora Ludwika Zabrockiego

7. października 2017: zasadzenie dębu szypułkowego „Ludwik” w Łęknie, Nadleśnictwo Babki i zakopanie kapsuły czasu

8.października  2017:  złożenie kwiatów na grobie w 40. rocznicę śmierci Profesora (Cmentarz Junikowski)

15. listopada 2017: otwarcie wystawy, obrazującej życie i dokonania profesora Ludwika Zabrockiego w Coll. Novum, w  Bibliotece Wydziałowej

24. listopada 2017: dyskusja panelowa NAUKOWA SPUŚCIZNA LUDWIKA ZABROCKIEGO