Mistrz i uczniowie

[z przyczyn niezależnych od organizatorów wykłady zostały przesunięte na późniejszy termin – będziemy informowali na bieżąco]

Dwa pierwsze wykłady z cyklu Mistrz i Jego Wybitni Uczniowie w ramach obchodów Jubileuszowego Roku Ludwika Zabrockiego

W bieżącym roku przypada 110 rocznica urodzin i 40 rocznica śmierci profesora Ludwika Zabrockiego. Z tej okazji Wydział Neofilologii UAM przygotował szereg wydarzeń, upamiętniających dokonania tego wielkiego uczonego. W naszych działaniach pragniemy między innymi ukazać naukowe osiągnięcia uczniów Jubilata: Profesor Zabrocki był promotorem 22 rozpraw doktorskich, których autorzy są dziś wybitnymi uczonymi, współtworzącymi i rozwijającymi polską i europejską lingwistykę stosowaną. Należą do nich między innymi profesor Franciszek Grucza z Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Waldemar Pfeiffer z UAM. Dnia 8 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w Sali Lubrańskiego odbędą się dwa pierwsze wykłady z cyklu: Mistrz i Jego Wybitni Uczniowie: prof. Franciszek Grucza: O niektórych teoriach lingwistycznych Ludwika Zabrockiego, prof. Waldemar Pfeiffer: Zabrocki, jakiego nie znacie.

Rok akademicki 2017/2018 jest Jubileuszowym Rokiem Ludwika Zabrockiego (1907-1977), twórcy polskiej szkoły lingwistyki stosowanej. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objęli Jego Magnificencja Rektor prof. Andrzej Lesicki oraz Jej Spectabilis Dziekan Wydziału Neofilologii prof. Aldona Sopata.W Bibliotece Filologicznej Novum , Al. Niepodległości 4 w sali szklanej na parterze znajduje się wystawa, czynna do 30 kwietnia b.r., obrazująca życie i osiągnięcia profesora Zabrockiego, do której zwiedzenia również serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do nadsyłania wszelkich refleksji nad dokonaniami naukowymi profesora Ludwika Zabrockiego w uprawianych przez niego dyscyplinach naukowych. Nadesłane materiały zamieścimy na stronie internetowej Ludwika Zabrockiego (ludwikzabrocki.home.amu.edu.pl) jako publikację cyfrową, przewidujemy ponadto wydanie drukiem naukowych przyczynków, ujętych w tematyczne monografie trójautorskie, o objętości 6 arkuszy wydawniczych. Zgłoszenia mailowe: iprok@amu.edu.pl.

Organizatorzy
Wydział Neofilologii
Instytut Lingwistyki Stosowanej   Instytut Językoznawstwa