Aktualności – Kronika

Panel dyskusyjny poświęcony działalności naukowej Profesora Ludwika Zabrockiego

W dniu 110 urodzin profesora Ludwika Zabrockiego, 24 listopada 2017 roku, w Auli  Lubrańskiego  zebrało się liczne grono słuchaczy, reprezentujących  wszystkie pokolenia lingwistów z Wydziału Neofilologii.

Patronat nad wydarzeniem, stanowiącym część obchodów Jubileuszowego Roku Ludwika Zabrockiego,  objął Jego Magnificencja Rektor prof. Andrzej Lesicki oraz Jej Spectabilis Dziekan Wydziału Neofilologii prof. Aldona Sopata, która otworzyła zebranie, wspominając zasługi profesora Zabrockiego, twórcy polskiej szkoły lingwistyki stosowanej. Inicjatorem przedsięwzięcia był prof. Jerzy Bańczerowski, profesor senior Instytutu Językoznawstwa współpracownik Ludwika Zabrockiego. Współorganizatorem był Instytut Lingwistyki Stosowanej, który wywodzi się z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, założonego przez Jubilata w roku 1964, o czym przypomniała prof. Izabela Prokop. Obrady prowadził prof. Wiesław Awedyk. Wśród wystąpień o charakterze naukowym nie zabrakło również osobistych wspomnień naukowych spadkobierców profesora Zabrockiego. Przy prezydialnym stole zasiedli referenci: prof. Marian Szczodrowski, prof. Stanisław Puppel, prof. Jerzy Bańczerowski, prof. Leszek Bednarczuk, prof. Zdzisław Wąsik, prof. Bolesław Andrzejewski, dr Małgorzata Haładewicz-Grzelak, dr Anna Borowiak ( w zastępstwie prof. Camiela Hamansa ) oraz prowadzący spotkanie prof. Wiesław Awedyk.

Wszyscy wygłosili referaty dotyczące wybranych elementów naukowej spuścizny profesora Zabrockiego. Głos zabrały też prof. Grażyna Demenko ( w zastępstwie prof. Norberta Morcińca ) i prof. Barbara Skowronek.   Referaty wygłosiły także prof. Krystyna Kleszczowa i prof. Magdalena Danielewicz.

Widownię licznie zapełnili pracownicy Wydziału Neofilologii oraz młodzież studencka, dla której obrady  stanowiły bardzo interesujące, acz  nietypowe zajęcia z językoznawstwa i historii wydziału. W dyskusji podkreślano fakt, że Wydział Neofilologii pieczołowicie kultywuje swoje tradycje i godnie kontynuuje dzieło wielkiego antenata, jakim był dla nas wszystkich prof. Ludwik Zabrocki.

Po zakończeniu obrad wielu uczestników udało się do Biblioteki Wydziałowej Novum, aby zwiedzić wystawę, obrazującą życie i dokonania profesora Zabrockiego. Ten wybitny uczony został zgłoszony przez Wydział do publikacji, prezentującej sylwetki stu  najwybitniejszych absolwentów naszego uniwersytetu.

 

Otwarcie wystawy poświęconej Profesorowi Ludwikowi Zabrockiemu

Dzięki uprzejmości Rodziny Profesora, która udostępniła szereg interesujących eksponatów i gościnności Biblioteki Filologicznej Novum (kierowanej przez Panią Danutę Plucińską), powstała wystawa poświęcona Profesorowi Ludwikowi Zabrockiemu. Jej twórczynią i kustoszem jest Pani Elżbieta Piasecka. Otwarcie wystawy zgromadziło wielu dostojnych gości. Przybyli Pan Rektor Prof. Ryszard Naskręcki oraz Pani Dziekan WN UAM Prof. Aldona Sopata, goście z Wydziału Anglistyki z Panem Prodziekanem Prof. Piotrem Gąsiorowskim, uczniowie i rodzina Profesora Zabrockiego, pracownicy i studenci Wydziału Neofilologii. Nad całością czuwała inicjatorka i główna organizatorka przedsięwzięcia, Pani Prof. Izabella Prokop, Dyrektorka Instytutu Lingwistyki Stosowanej.

 

Inauguracja Roku Profesora Ludwika Zabrockiego – zasadzenie dębu

W sobotę 7.10.2017, w przededniu 40. rocznicy śmierci profesora Ludwika Zabrockiego, pani prof. dr hab. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii UAM, w imieniu pracowników całego Wydziału, posadziła dąb szypułkowy w „Lesie Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych” w Nadleśnictwie Babki (Leśnictwo Łękno), inaugurując tym samym obchody Roku Profesora Ludwika Zabrockiego. Organizatorami obchodów są Wydział Neofilologii i Instytut Lingwistyki Stosowanej.

Profesor Ludwik Zabrocki (24.11.1907 – 8.10.1977), wybitny polski językoznawca, twórca polskiej szkoły lingwistyki stosowanej, autor licznych fundamentalnych prac z zakresu językoznawstwa ogólnego i porównawczego, wychowawca wielu pokoleń filologów, był m.in. założycielem i pierwszym kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, będącego jednym z antenatów dzisiejszego Instytutu Lingwistyki Stosowanej oraz założycielem i długoletnim redaktorem naczelnym wydawanego do dziś czasopisma naukowego Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics. Ponadto w wyniku starań Pana Profesora reaktywowano Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

W uroczystości upamiętniającej postać Pana Profesora wzięli udział pracownicy i dyrekcja Instytutu Lingwistyki Stosowanej, a także pracownicy Instytutu Językoznawstwa, Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Romańskiej, Katedry Skandynawistyki oraz Biblioteki Filologicznej NOVUM. Władze dziekańskie reprezentowali pani prof. dr hab. Aldona Sopata, Dziekan Wydziału Neofilologii UAM oraz pan prof. dr hab. Maciej Karpiński, Prodziekan ds. nauki. Swoją obecnością uroczystość uświetnili także synowie Pana Profesora – prof. dr hab. Tadeusz Zabrocki i prof. dr hab. Władysław Zabrocki wraz z Małżonką. Przybyłych gości powitał pan inż. Zbigniew Łyszczarz, Leśniczy Leśnictwa Łękno.

Po uroczystości na uczestników czekał apetyczny poczęstunek – grochówka z kotła, wiejski chleb ze smalcem i placek drożdżowy ze śliwkami. Przedsięwzięciu z pewnością sprzyjała Matka Natura, bo pogoda – tego dnia raczej deszczowa – wyjątkowo dopisała.

Zasadzone pod numerem 150 drzewko można znaleźć pod współrzędnymi geograficznymi X: 17,164394 Y: 52,127989. W korzeniach dębu zakopana została także kapsuła czasu, zawierająca dokumenty upamiętniające wydarzenie, w tym plan obchodów Roku Profesora Ludwika Zabrockiego i numery czasopisma Glottodidactica – ostatni redagowany przez Pana Profesora oraz najnowszy.

Monika Kowalonek-Janczarek i Agnieszka Poźlewicz